Sadama ülevaade

Igal aastal külastab Pirita sadamat  20-ne erineva riigilipu all sõitvat alust. Sadamas on  pesemisvõimalused (saunad, duššid), vee- ja elektrivõtukohad, samuti kohad prügi ladustamiseks, pilsivee utiliseerimiseks ning kaatrite tankla.

Kohapeal on võimalik teostada väiksemaid hooldus- ja remonditöid, korraldatud on aluste vette- ja väljatõstmine navigatsioonihooajal. Sadamas asuvad kauplused müüvad jahtide, kaatrite ja paatide varuosi, meresõitjate rõivastust ning muud merevarustust.

Sadama renoveerimist toetas EAS.

  • Asukoht: 59° 28,1′ N  24° 49,3′ E
  • Territoorium: 52 286m2
  • Akvatoorium:128 014 m2
  • Süvis: 2,8 m
  • Kaide pikkus: 1818 m
  • Kaikohti: kokku 278 ehk 230 kohalikele alustele, 48 külalisalustele

 

Ühtlasi on Pirita sadam  Tallinna -12 piiripunkt. https://www2.politsei.ee/et/nouanded/piiriuletusinfo/teave-laevaagentidele-ja-sadamakaptenitele.dot

Alates 2012.a on AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus astunud MTÜ Eesti Väikesadamate Arenduskeskuse liikmeks. http://www.evak.ee/liikmete-nimekiri.html

Sadamakapten Toomas Tutk
+372 50 82 837
toomas@piritatop.ee

Dispetšer (24h)
+372 639 8801