67_fullIgal aastal külastab Pirita sadamat  20-ne erineva riigilipu all sõitvat alust. Sadamas on  pesemisvõimalused (saunad, duššid), vee- ja elektrivõtukohad, samuti kohad prügi ladustamiseks, pilsivee utiliseerimiseks ning kaatrite tankla. Kohapeal on võimalik teostada väiksemaid hooldus- ja remonditöid, korraldatud on aluste vette- ja väljatõstmine navigatsioonihooajal. Sadamas asuvad kauplused müüvad jahtide, kaatrite ja paatide varuosi, meresõitjate rõivastust ning muud merevarustust. Sadama renoveerimist toetas EAS.
  • Asukoht: 59° 28,1′ N  24° 49,3′ E
  • Territoorium: 52 286m2
  • Akvatoorium:128 014 m2
  • Süvis: 2,8 m
  • Kaide pikkus: 1818 m
  • Kaikohti: kokku 298 ehk 253 kohalikele alustele, 45 külalisalustele
  Ühtlasi on Pirita sadam  Tallinna -12 piiripunkt. https://www2.politsei.ee/et/nouanded/piiriuletusinfo/teave-laevaagentidele-ja-sadamakaptenitele.dot Alates 2012.a on AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus astunud MTÜ Eesti Väikesadamate Arenduskeskuse liikmeks. http://www.evak.ee/liikmete-nimekiri.html

Sadamakapten Toomas Tutk +372 50 82 837 toomas@piritatop.ee

Dispetšer (24h) +372 639 8801