Detailplaneering

12. märts 2015 a. Riigikohtu otsusega on lõplikult jõustunud Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 otsus nr 33 millega kehtestati

Regati pst 1 // 3 // 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering Pirita linnaosas

DP põhijoonis

Andmed Tallinna planeeringute registrist