Keskuses pakutavad teenused

AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse territooriumil pakutavad lisateenused:

Purjetamine ja meri:

Toitlustamine:

Lisateenused: